Thứ bảy, ngày 15 tháng 8 năm 2020

Quân khu 5 chuẩn bị cho rút kinh nghiệm xây dựng trường bắn

go top