Thứ tư, ngày 22 tháng 3 năm 2023

Quân khu 5 chuẩn bị cho rút kinh nghiệm xây dựng trường bắn

go top