Để khắc phục tình trạng trên, năm 2015, Cục Doanh trại tổ chức nghiên cứu Đề tài “Xây dựng hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu (CSDL) quản lý cán bộ ngành Doanh trại toàn quân” do Đại úy, Kỹ sư Kim Văn Việt - Trợ lý Phòng Khoa học Quân huấn làm Chủ nhiệm Đề tài. Sau gần 1 năm nghiên cứu, Đề tài đã hoàn thành. Những nội dung chính của Đề tài là: Ứng dụng công nghệ ASP.NET 4.0, Ajax, ngôn ngữ lập trình C# 4.0 và hệ quản trị CSDL MSSQL Server 2012 để xây dựng hệ thống phần mềm và CSDL quản lý cán bộ ngành Doanh trại toàn quân theo mô hình Web Application. Dữ liệu được lưu trữ, xử lý tập trung trên máy chủ và triển khai trên hệ thống mạng truyền số liệu quân sự (SLQS) Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Giao diện phần mềm sử dụng ở cấp chiến dịch.

Với ứng dụng trên nền Web, phần mềm và CSDL không phải cài đặt trên máy tính của người sử dụng, máy có trình duyệt web (Chrome, IE, Firefox,...) và kết nối mạng truyền SLQS đều truy cập được CSDL trên máy chủ bất kỳ lúc nào, không phụ thuộc vào hệ điều hành, vị trí đặt máy tính. Thiết kế này tiết kiệm chi phí, dễ dàng tra cứu, bảo trì, phát triển hệ thống và bổ sung chức năng.

Hệ thống phần mềm cho phép cập nhật, sửa và xóa những thông tin như: Hồ sơ cán bộ ngành, chất lượng, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ; lập kế hoạch giải quyết số lượng cán bộ; phân tích, thống kê báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ; tra cứu, tìm kiếm thông tin cán bộ theo tiêu chí khác nhau; xem báo cáo trước khi in hoặc xuất ra file Pdf, Excel, Word và in ấn theo mẫu quy định. Ngoài ra, hệ thống cho phép cập nhật, đăng tải các văn bản pháp quy của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần và các hướng dẫn liên quan đến công tác quản lý, sử dụng cán bộ.

Đề tài được Hội đồng Khoa học Cục Doanh trại nghiệm thu, đạt Xuất sắc. Năm 2016, Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần cho phép Cục Doanh trại triển khai hệ thống trên mạng truyền SLQS theo địa chỉ truy cập: http://qlcb.cdt.bqp và tổ chức tập huấn sử dụng cho các đầu mối đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Hiện nay, việc khai thác sử dụng phần mềm ở cấp chiến lược và chiến dịch được thực hiện nền nếp, đáp ứng yêu cầu quản lý cán bộ ngành Doanh trại, đảm bảo chính xác, trung thực, khách quan, giúp lãnh đạo, chỉ huy các cấp quản lý, đánh giá đúng chất lượng chuyên môn của cán bộ Ngành phục vụ tốt nghiên cứu, đề xuất quy hoạch, bố trí sử dụng.

Thời gian tới, Cục Doanh trại tiếp tục hoàn thiện và phát triển hệ thống quản lý cán bộ ngành Doanh trại toàn quân đến cấp chiến thuật; tiếp tục nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng.

Thiếu tá, KS KIM VĂN VIỆT - Cục Doanh trại, TCHC