Trường hợp điều trị nội trú: Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện của NLĐ hoặc con dưới 7 tuổi của NLĐ; trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh (KB, CB) trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm bản sao giấy chuyển tuyến hoặc giấy chuyển viện. Trường hợp người bệnh tử vong tại cơ sở KB, CB thì thay bằng giấy báo tử; trường hợp giấy báo tử không thể hiện thời gian vào viện thì có thêm giấy tờ của cơ sở KB, CB thể hiện thời gian vào viện.

Trường hợp điều trị ngoại trú: Bản chính giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Trường hợp cả cha và mẹ đều nghỉ việc để chăm con ốm thì giấy chứng nhận nghỉ việc của 1 trong 2 người là bản sao; hoặc giấy ra viện có chỉ định của y sĩ, bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Thuvienphapluat.vn 

Trường hợp NLĐ hoặc con của NLĐ KB, CB ở nước ngoài thì hồ sơ hưởng chế độ ốm đau quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này được thay bằng bản dịch tiếng Việt, được chứng thực giấy KB, CB do cơ sở nước ngoài cấp. Ngoài hồ sơ theo hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này, cơ quan nhân sự lập thêm danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (theo mẫu quy định).

*Thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng chế độ hưu trí ở các cấp trong Quân đội được quy định như thế nào?

Theo Khoản 1 và Khoản 3, Điều 30 Thông tư số 136/2020/TT-BQP, ngày 29-10-2020 của Bộ trưởng BQP hướng dẫn hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ BHXH trong BQP quy định thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng chế độ hưu trí ở các cấp như sau: Trong thời hạn 10 ngày đối với cấp trung đoàn và tương đương, 10 ngày đối với cấp sư đoàn và tương đương, 10 ngày đối với cấp đơn vị trực thuộc Bộ, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ hưởng chế độ hưu trí hằng tháng, cơ quan nhân sự hoàn chỉnh hồ sơ gửi BHXH BQP.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, BHXH BQP hoàn thành việc quyết định hưởng chế độ hưu trí hằng tháng đối với NLĐ. Thời hạn trao hồ sơ nghỉ hưu đến NLĐ trước thời điểm nhận lương hưu tối thiểu là 15 ngày (đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ gửi BHXH BQP trước thời điểm NLĐ nhận lương hưu tối thiểu là 60 ngày). Trường hợp hồ sơ không được giải quyết thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho NLĐ biết bằng văn bản và nêu rõ lý do.

*Theo Lut KB,CB năm 2023, tngày 1-1-2024, bác sĩ được từ chối KB, CB trong những trường hợp nào? Những điểm mới so với quy định của Luật KB, CB năm 2009?

Theo Luật KB, CB năm 2023, từ ngày 1-1-2024, các trường hợp người hành nghề KB, CB được từ chối KB, CB như sau:

(1) Tiên lượng tình trạng bệnh vượt quá khả năng hoặc không thuộc phạm vi hành nghề của mình nhưng phải giới thiệu người bệnh đến người hành nghề khác hoặc cơ sở KB, CB khác phù hợp để KB, CB và phải thực hiện việc sơ cứu, cấp cứu, theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh cho đến khi người bệnh được người hành nghề khác tiếp nhận hoặc chuyển đi cơ sở KB, CB khác.

(2) Việc KB, CB trái với quy định của pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp.

(3) Người bệnh, thân nhân của người bệnh có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng của người hành nghề khi đang thực hiện nhiệm vụ, trừ trường hợp người đó mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không nhận thức, làm chủ được hành vi.

(4) Người bệnh yêu cầu phương pháp KB, CB không phù hợp với quy định về chuyên môn kỹ thuật.

(5) Người bệnh, người đại diện của người bệnh quy định tại Điểm a, Khoản 2 và Điểm a, Khoản 3 Điều 15 Luật KB, CB năm 2023 không chấp hành chỉ định về chẩn đoán, phương pháp chữa bệnh của người hành nghề sau khi đã được tư vấn, vận động thuyết phục mà không chấp hành có nguy cơ gây hại đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

Các trường hợp (3), (4), (5) nêu trên là những nội dung mới được bổ sung so với Luật KB, CB năm 2009.

Ban Biên tập