Khắc phục điều này, 5 năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã triển khai đồng bộ các giải pháp tích cực nâng cao chất lượng công tác huấn luyện...

Làm tốt công tác chuẩn bị

Quán triệt đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ của công tác vận tải quân sự trong tình hình mới, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định huấn luyện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Cùng với việc tổ chức quán triệt nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, nhất là Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 690 của Đảng ủy Tổng cục Hậu cần, Nghị quyết số 606 của Đảng ủy Cục Vận tải “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, Lữ đoàn chỉ đạo các đơn vị tăng cường giáo dục bộ đội nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện. Đồng thời, chủ động lồng ghép các phong trào thi đua vào từng nhiệm vụ huấn luyện cụ thể của cơ quan, đơn vị nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị...

Một trong những vấn đề được Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn quan tâm hàng đầu là tập trung chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt trước khi bước vào mùa huấn luyện. Hằng năm, căn cứ Chỉ lệnh Công tác Quân sự (trong đó có nội dung công tác huấn luyện) của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, hướng dẫn, chỉ đạo và Kế hoạch Huấn luyện của Cục Vận tải, Lữ đoàn xây dựng kế hoạch huấn luyện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch huấn luyện sát với yêu cầu, nhiệm vụ, từng đối tượng, chuyên ngành và thời gian quy định, bảo đảm cân đối giữa huấn luyện chung với huấn luyện chuyên ngành, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở nắm chắc và vận dụng linh hoạt các nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện, Lữ đoàn tổ chức huấn luyện từ cơ bản đến nâng cao và chuyên sâu theo nhiệm vụ cụ thể của từng đối tượng cán bộ, lái xe, nhân viên, thuyền viên; từng cơ quan, phân đội.

leftcenterrightdel
Huấn luyện điều lệnh đối với sĩ quan, QNCN khối cơ quan lữ đoàn. Ảnh: Trọng Rinh.

Nhận thức rõ vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ đối với việc nâng cao chất lượng huấn luyện, trước mỗi giai đoạn huấn luyện, Lữ đoàn chủ động tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp theo phân cấp, nhất là cán bộ chủ trì và cơ quan tham mưu, tạo thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Nội dung bồi dưỡng, tập huấn được nghiên cứu kỹ, vận dụng phù hợp với cương vị, chức trách từng cấp, từng người; tập trung vào những nội dung mới, khó, những hạn chế trong chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai nhiệm vụ huấn luyện, phù hợp với từng đối tượng và sát với đặc điểm, nhiệm vụ đơn vị. Trên cơ sở đó, tiến hành phân công, phân cấp huấn luyện cụ thể cho từng cấp; lấy các phòng, ban cơ quan, đại đội, con tàu làm đầu mối bảo đảm và tổ chức huấn luyện.

Cùng với đó, Lữ đoàn chỉ đạo các cơ quan, phân đội làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, như: Biên soạn tài liệu, bài giảng, giáo án, bồi dưỡng giáo viên; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, mô hình, học cụ; tích cực áp dụng khoa học công nghệ thông tin trong huấn luyện. Đối với nội dung mới, khó, Lữ đoàn tổ chức huấn luyện đội mẫu để rút kinh nghiệm trước khi triển khai huấn luyện chung. Hệ thống sổ sách, giáo án, bài giảng, nội dung, phương pháp huấn luyện của đội ngũ cán bộ luôn được thực hiện thống nhất, đồng bộ, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trung tâm. Việc thông qua giáo án huấn luyện được tiến hành hằng tuần theo kế hoạch và chủ yếu thực hiện ngoài thực địa nhằm bảo đảm tính thực tế.

Tập trung đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện

Để tạo bước đột phá, khắc phục bệnh thành tích, xa rời thực tế, những năm gần đây, Lữ đoàn tập trung đổi mới nội dung huấn luyện theo hướng tăng thời gian huấn luyện thực hành, tăng cường hội thi, hội thao, kiểm tra nhằm đánh giá chính xác kết quả huấn luyện thường xuyên.

Về nội dung huấn luyện quân sự, điều lệnh, thể dục thể thao, các cấp căn cứ kế hoạch được phê duyệt, xây dựng nội dung chương trình huấn luyện chiến đấu phù hợp từng đối tượng, như: Huấn luyện bồi dưỡng nâng cao khả năng tác nghiệp bản đồ, hải đồ, soạn thảo văn kiện tác chiến cho đội ngũ cán bộ chỉ huy và cán bộ tham mưu các cấp; kết hợp huấn luyện với báo động kiểm tra các đơn vị xe SSCĐ. Tập trung huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ, các phương án chiến đấu tại chỗ, phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, huấn luyện điều lệnh đội ngũ, điều lệnh quản lý bộ đội, thể dục thể thao… Trong và sau mỗi đợt huấn luyện, các cấp đều tổ chức kiểm tra, rút kinh nghiệm nhằm đánh giá chính xác năng lực tổ chức, chỉ huy đội ngũ cán bộ, hình thành hệ thống kiến thức tổng hợp cho bộ đội...

Xuất phát từ đặc thù đơn vị kỹ thuật, những năm qua, Lữ đoàn đã chủ động đầu tư thực hiện tốt công tác huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thuyền viên, lái xe, thợ sửa chữa, lực lượng quân vận, áp tải... theo đúng phương châm “Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc”. Coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy thực hành làm chính. Đồng thời, kết hợp huấn luyện trong thực hiện nhiệm vụ vận chuyển, lấy nhiệm vụ diễn tập, bảo đảm vận tải thường xuyên để rèn luyện nâng cao bản lĩnh, tác phong, phương pháp công tác của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên; gắn huấn luyện chuyên ngành với thực hiện nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn... 5 năm qua, 100% cán bộ, chiến sĩ được huấn luyện, quân số tham gia kiểm tra đạt 95% trở lên, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt; 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 90% cán bộ cấp tiểu đoàn và tương đương, 70% cán bộ đại đội, trung đội đạt khá, giỏi.

Đối với nội dung huấn luyện về giáo dục chính trị, các cơ quan, đơn vị đã chủ động, phối hợp triển khai nhiều biện pháp cụ thể, như: Phân công chuyên sâu từng chuyên đề, thực hiện nghiêm túc chế độ thông qua đề cương bài giảng, dự giảng, bình giảng. Đặc biệt là, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị và huấn luyện quân sự, rèn luyện thể lực... Nhờ vậy, hằng năm, Lữ đoàn luôn hoàn thành 100% nội dung, chương trình giáo dục chính trị với quân số tham gia học tập thường xuyên trên 98,5%. Kiểm tra nhận thức chính trị 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 85% khá giỏi.

Công tác điều hành huấn luyện cũng được đổi mới theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, tránh chồng chéo; phân rõ trách nhiệm phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, nhất là cơ quan tham mưu là trung tâm. Lấy cấp phòng, ban cơ quan, tiểu đoàn, đại đội, con tàu làm đầu mối tổ chức huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp; bám sát phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện toàn diện, đồng bộ, chuyên sâu, có trọng tâm, trọng điểm, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của từng lực lượng; lấy bảo đảm an toàn mọi mặt công tác huấn luyện trong mọi tình huống làm mục tiêu cao nhất. Đặc biệt, lữ đoàn kết hợp nhiều loại hình, hình thức huấn luyện, lấy huấn luyện tại đơn vị là chủ yếu, gắn học lý thuyết với thực hành, lấy thực hành là chính. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý của chỉ huy các cấp, nhất là cấp phân đội - nơi trực tiếp tổ chức huấn luyện và quản lý bộ đội.

Về phương pháp, Lữ đoàn tổ chức phân cấp triệt để trong huấn luyện, phân nhóm đối tượng huấn luyện phù hợp với từng chuyên ngành; thực hiện “rèn cán trước rèn binh”; duy trì hình thức trao đổi, truyền thụ kinh nghiệm sau mỗi ngày, đợt, nội dung huấn luyện, nhất là đối với các vấn đề khó, nội dung dễ xảy ra mất an toàn; tổ chức rút kinh nghiệm, bình xét kịp thời sau mỗi nhiệm vụ, mỗi đợt huấn luyện. Trong đó, với lực lượng vận tải thủy, Lữ đoàn chỉ đạo tổ chức huấn luyện tại chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngay trên phương tiện; huấn luyện theo ca, kíp, bố trí xoay vòng đổi tập hợp lý. Với đội ngũ lái xe, nhân viên chuyên môn, hậu cần, kỹ thuật, thợ sửa chữa, tập trung huấn luyện, bồi dưỡng tại đơn vị theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; tăng cường kết hợp bổ túc tay lái cho đội ngũ lái xe trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vận chuyển theo kế hoạch...

Cùng với các biện pháp nêu trên, Lữ đoàn quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần - kỹ thuật, coi đây là nhân tố quan trọng để nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ. Trước hết, Lữ đoàn tập trung bảo đảm đầy đủ về số lượng, chất lượng, sự đồng bộ của vũ khí, trang bị, phương tiện phục vụ huấn luyện. Thường xuyên làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa theo phân cấp nhằm duy trì hệ số kỹ thuật = 1, hệ số bảo đảm = 1 cho ô tô, tàu, thuyền, xe máy. Mặt khác, động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Đối với công tác hậu cần, Lữ đoàn thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, sinh hoạt của bộ đội, bảo đảm cho bộ đội luôn có đủ sức khỏe để tham gia huấn luyện với quân số cao nhất…

Nhờ thực hiện tích cực, đồng bộ các giải pháp, 5 năm gần đây, Lữ đoàn 972 luôn hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Với những kết quả vững chắc đạt được, thời gian tới, Lữ đoàn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện năm 2020 và những năm tiếp theo, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tá TRẦN BÍCH SƠN, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 972