Trong điều kiện đó, để quản lý và phát huy hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) được giao, một trong những giải pháp được toàn Ngành coi trọng thực hiện là đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) 50...

Để CVĐ đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ, nhằm hướng CVĐ đến đơn vị cơ sở với những hoạt động phong phú, thiết thực. Cùng với việc thường xuyên củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo các cấp, xây dựng quy chế, chương trình hoạt động từng giai đoạn, Ngành đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, giáo dục, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ vận tải nắm chắc mục đích, ý nghĩa, nội dung CVĐ; cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị. Đồng thời, huy động trí tuệ, sức lực, vật chất của các cấp, ngành, toàn đơn vị, tạo thành sức mạnh tổng hợp thúc đẩy CVĐ phát triển đúng hướng.

Bên cạnh việc duy trì nghiêm điều lệ, nền nếp, chế độ quy định, Ngành thường xuyên quản lý chặt chẽ VKTBKT theo phân cấp, bảo đảm đúng mục đích, tính năng kỹ chiến thuật. Các phương tiện kỹ thuật đồng bộ được bố trí vào thực hiện các nhiệm vụ trực SSCĐ, xử trí tình huống A2, cứu hộ, cứu nạn. Thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật, quy chế quản lý, sử dụng, nội quy, định mức sử dụng vật tư, phương tiện. Hệ thống mẫu biểu, sổ sách được ghi chép đầy đủ, tỉ mỉ, khoa học, đáp ứng yêu cầu “Nắm chắc, quản chặt” trang bị, phương tiện cả về số lượng, chất lượng, đảm bảo khi có lệnh là thực hiện nhiệm vụ được ngay. Hằng năm, 100% phương tiện, trang bị kỹ thuật được kiểm tra, kiểm kê, điểm nghiệm (0 giờ ngày 01/01 và 0 giờ ngày 01/7) và phân loại bảo dưỡng, sửa chữa đúng định kỳ và quy định của Ngành; tổ chức phân nhóm, phân cấp chất lượng VKTBKT chặt chẽ, chính xác. Việc tiếp nhận, bàn giao, thanh xử lý phương tiện, trang bị vận tải thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, không để xảy ra thiếu hụt, mất mát. Quá trình xử lý phương tiện, các đơn vị tổ chức thu hồi, quản lý chặt chẽ những vật tư, phụ tùng còn có thể sử dụng để tận dụng đưa vào sửa chữa, thay thế cho phương tiện đang hoạt động khi cần thiết...

leftcenterrightdel
Cán bộ Phòng Vận tải kiểm tra công tác bảo quản phương tiện của Trung đoàn Vận tải 651. Ảnh: CTV 

Công tác khai thác, sử dụng xe, máy được thực hiện theo kế hoạch chặt chẽ, khoa học, đúng quy định ở tất cả các cấp, đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật, đúng chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, khai thác và sử dụng. Trong đó, xe SSCĐ luôn duy trì hệ số kỹ thuật Kt = 1, thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, nổ máy định kỳ hằng tuần, cơ động hằng tháng. Do phương tiện phần lớn đã sử dụng lâu năm, sửa chữa nhiều lần, thiếu đồng bộ nên công tác bảo quản, bảo dưỡng được Ngành rất quan tâm, đặc biệt là các xe hệ 1, nhóm xe tác chiến, xe làm nhiệm vụ SSCĐ. Các đơn vị đã chủ động đầu tư mua sắm bổ sung đầy đủ các trang, thiết bị kỹ thuật cần thiết; duy trì nghiêm nền nếp, chế độ bảo quản ngày, tuần, tháng bảo dưỡng, sửa chữa đúng quy trình kỹ thuật và tổ chức nghiệm thu theo đúng quy định. 100% phương tiện sau sửa chữa, bảo dưỡng có tình trạng kỹ thuật tốt, đồng bộ và hình thức được nâng lên. Những năm gần đây, Quân khu đã tận dụng triệt để phương tiện quân sự và tổ chức thuê phương tiện hợp lý thực hiện vận chuyển chiến sĩ mới và hàng hóa cho các đơn vị đóng quân trên khu vực biên giới, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn tuyệt đối, đồng thời tiết kiệm đáng kể ngân sách...

Xác định việc đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện, hàng hóa là mục tiêu xuyên suốt, yêu cầu quan trọng hàng đầu trong hoạt động vận tải, các đơn vị trong Ngành đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần tự giác, ý thức tổ chức kỷ luật cao gắn với đẩy mạnh công tác huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ lái xe, thợ sửa chữa. Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng đội ngũ cán bộ, nhân viên, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng; thực hiện đa dạng hình thức đào tạo, bồi dưỡng, lấy việc tập huấn chuyên môn, huấn luyện tại chức và khuyến khích tự học thực tế công tác tại đơn vị là chủ yếu. 5 năm gần đây, Quân khu tổ chức huấn luyện được 1.548 lượt cán bộ, nhân viên, 1.120 lượt dự bị động viên; tổ chức kiểm tra 1.740 lượt dự bị động viên, 285 lượt phương tiện vận tải.

Cùng với việc xây dựng con người, Ngành đẩy mạnh công tác bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, trang bị theo phân cấp; tăng cường đầu tư nâng cao năng lực các trạm sửa chữa. Các đơn vị đẩy mạnh thi đua “Giữ xe tốt, lái xe an toàn”, đi đôi với chấp hành nghiêm chế độ công tác kỹ thuật ngày, tuần, chế độ kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe máy trước, trong và sau vận chuyển, đảm bảo đúng quy trình, chế độ kỹ thuật. Bên cạnh đó, công tác quản lý, kiểm tra người, phương tiện khi tham gia giao thông được duy trì thành nền nếp. Tất cả phương tiện vận tải quân sự tham gia giao thông đều được định kỳ đăng kiểm, kiểm định kỹ thuật và cấp giấy phép lưu hành. Năm 2020, riêng Cục Hậu cần Quân khu thực hiện bảo quản, bảo dưỡng định kỳ cấp 1 được 335 lượt phương tiện, đạt 105% kế hoạch; cấp 2 được 87 lượt, đạt 109%; sửa chữa nhỏ đạt 116%; sửa chữa vừa và sửa chữa lớn đều đạt 100% kế hoạch. Khi tham gia giao thông đường bộ, người điều khiển phải có đầy đủ giấy phép lái xe, lệnh điều động phương tiện, giấy phép lưu hành, kiểm định kỹ thuật. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các phương tiện khi tham gia giao thông, các đơn vị đều tổ chức quán triệt, giao nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch vận chuyển cụ thể, tỉ mỉ, xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, thực hiện gắn trách nhiệm của cá nhân với an toàn hàng hóa; có phương án lựa chọn đội ngũ cán bộ, chỉ huy, lái xe phù hợp với từng nhiệm vụ, nhất là vận chuyển hàng hóa có tính chất phức tạp. Đồng thời, tăng cường kiểm tra chặt chẽ ở tất cả các khâu, duy trì nghiêm quy định về chỉ huy trong vận chuyển (đoàn công tác có 03 xe, có cán bộ đại đội chỉ huy; đoàn có 05 xe trở lên do cán bộ tiểu đoàn chỉ huy; đoàn có trên 10 xe do cán bộ trung đoàn chỉ huy). Các đơn vị còn thường xuyên bổ sung, hoàn thiện hệ thống số sách đăng ký quản lý xe ô tô, mô tô cá nhân, duy trì nghiêm chế độ kiểm tra tình trạng kỹ thuật xe, đảm bảo yếu tố an toàn xe trước khi tham gia giao thông.

Đối với vận tải thủy, các đơn vị đã tổ chức huấn luyện cho cán bộ, nhân viên nắm vững Luật Giao thông đường thủy nội địa, các phương pháp điều động phương tiện thủy rời, cập bến; điều động phương tiện cứu người bị nạn dưới nước; các kỹ năng xử trí tình huống xảy ra khi vận chuyển trên sông… Đồng thời, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát; duy trì điều lệnh, chế độ quy định và duy trì trật tự an ninh trên tàu, tại các bến cảng; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, hàng hóa trong quá trình vận chuyển bằng đường thủy... 5 năm qua, Ngành luôn hoàn thành vận chuyển 100% chuyến hàng trên sông đảm bảo an toàn cả về người, phương tiện và hàng hóa; không có tàu, thuyền viên vi phạm kỷ luật phải xử lý. Thủy thủ, thuyền viên, người làm việc trên phương tiện luôn có thái độ ứng xử văn hóa, văn minh, lịch sự, trách nhiệm với cộng đồng, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ...

Đáng chú ý là, quá trình thực hiện CVĐ, Ngành đặc biệt coi trọng việc quán triệt, giáo dục đội ngũ cán bộ, nhân viên vận tải ý thức cần, kiệm, tự lực, tự cường đi đôi với sử dụng hiệu quả, an toàn phương tiện, trang bị được giao. Các đơn vị đã có nhiều biện pháp để tiết kiệm kinh phí, vật tư, xăng dầu, giảm chi phí vận chuyển, sửa chữa; chú trọng lựa chọn, bố trí, sử dụng hợp lý phương tiện hiện có trong từng kế hoạch vận chuyển nhằm nâng cao hệ số kỹ thuật và các chỉ tiêu kinh tế. Mặc dù hàng hóa vận chuyển đa dạng, nhưng toàn Ngành luôn đảm bảo hệ số lợi dụng trọng tải đạt trên 85%, hệ số lợi dụng quãng đường đạt trên 50%. Khi lập kế hoạch sử dụng phương tiện, chỉ huy các cấp đều chú trọng cân đối lực lượng vận chuyển, tính toán hợp lý, tận dụng hết tải trọng, dung tích, giảm tối thiểu ki-lô-mét điều xe, tàu không hàng, ki-lô-mét xe phục vụ. Đặc biệt, phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật luôn được duy trì, phát triển, hướng vào việc khắc phục khó khăn, bất cập trong bảo đảm vật tư, phụ tùng, các vấn đề cấp thiết về trang bị, nâng cao chất lượng an toàn phương tiện, trình độ đội ngũ lái xe, lái tàu, thợ sửa chữa... 5 năm gần đây, toàn Ngành có 33 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng vào thực tiễn công tác, góp phần tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm và hạn chế xuống cấp của VKTBKT...

Nhờ có nhiều hình thức, biện pháp tích cực, chủ động, những năm qua, ngành Vận tải Quân khu 1 luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nội dung CVĐ 50, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ vận tải SSCĐ, thường xuyên, đột xuất. Sức lan tỏa của CVĐ đã trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, nhân viên, chiến sĩ toàn Ngành khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác vận tải được giao; góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vận tải vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Văn Chiển - Trưởng phòng Vận tải/Cục Hậu cần Quân khu 1