Từ năm 1999, Cục Doanh trại đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thiết kế mẫu (TKM) và xây dựng tiêu chuẩn cơ sở trong lĩnh vực quân sự quốc phòng (TCQS), định mức vật tư - kỹ thuật (VTKT) các sản phẩm doanh trại theo đúng quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng (BQP), Tổng cục Hậu cần (TCHC). Tiến hành tổ chức sản xuất thí điểm tập trung các loại DCDC sinh hoạt, như: giường sắt 1 tầng, 2 tầng dùng cho chiến sĩ; giường gỗ của cán bộ, tủ quần áo sĩ quan bằng gỗ, tủ tài liệu bằng sắt, bàn ghế gỗ các loại; chậu giặt, chậu rửa mặt, xô múc nước bằng nhựa... cấp cho các đơn vị đầu mối toàn quân phù hợp với công trình nhà ở và điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, từng bước đảm bảo thống nhất, chính quy trong Quân đội.

leftcenterrightdel
Cục Doanh trại kiểm tra chất lượng giường sắt 2 tầng bảo đảm cho chiến sĩ mới tại Trung đoàn BB3 (Sư đoàn BB 330 - Quân khu 9). Ảnh: Đình Thảo.

Đặc biệt, trong 5 năm gần đây, theo xu hướng phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế, các loại dụng cụ, trang bị trong nhà ở, phòng làm việc, phòng họp có sự thay đổi đáng kể nhằm đáp ứng với nhu cầu đời sống hiện đại. Cục Doanh trại đã nhanh chóng khảo sát, thăm dò ý kiến các đơn vị toàn quân, ứng dụng khoa học công nghệ mới để tham mưu, đề xuất với Chủ nhiệm TCHC phê duyệt và ban hành 17 TKM, TCQS, định mức VTKT sản phẩm DCDC doanh trại bảo đảm cho thường xuyên và chiến đấu. Cụ thể: 08 sản phẩm gỗ (tủ áo gỗ 3 buồng; tủ áo gỗ 2 buồng; bàn làm việc chỉ huy cấp tiểu đoàn; bàn làm việc trợ lý; bàn họp, giao ban cấp đại đội, tiểu đoàn; bàn hội trường; ghế trợ lý; giường gỗ cán bộ 1,2 m); 02 sản phẩm sắt (giường sắt chiến sĩ loại 01 tầng và 02 tầng); 03 sản phẩm bằng nhựa (chậu giặt 34,5 lít, chậu rửa mặt 8,2 lít, xô múc nước 5 lít); 04 nhà bạt SSCĐ (nhà bạt quân y S16A, S16B, nhà bạt tiểu đội, nhà bạt diễn tập 96 m2).

Từ khi được phê duyệt TKM, TCQS, định mức VTKT sản phẩm DCDC đến năm 2018, Cục Doanh trại đã tổ chức sản xuất DCDC sinh hoạt tập trung để trang bị đồng bộ cho các đơn vị, từng bước thay thế các mẫu cũ. Trong đó, ưu tiên bảo đảm cho các đơn vị đủ quân, làm nhiệm vụ SSCĐ, đồng thời, tăng cường phân cấp kinh phí cho các đơn vị tự mua sắm, sản xuất doanh cụ. Do đó, hằng năm, toàn quân đã sản xuất, mua sắm hàng chục nghìn DCDC các loại theo mẫu thống nhất với tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng.

Đi đôi với sản xuất và bảo đảm, công tác quản lý, sử dụng DCDC cũng có nhiều đổi mới, nhất là việc giáo dục ý thức cán bộ, chiến sĩ “giữ tốt, dùng bền”, duy trì nền nếp chế độ đăng ký, thống kê, theo dõi số lượng, chất lượng. Nhiều đơn vị giao doanh cụ, trang thiết bị trong phòng làm việc, phòng ở đến cấp tiểu đội, cá nhân quản lý, có bảng kê doanh cụ, thiết bị từng phòng và sổ sách theo dõi từng nhà. Chủ động phân loại, dồn dịch, kê xếp DCDC thống nhất trong từng nhà, phòng ở, tổ chức sơn sửa nhằm kéo dài thời hạn sử dụng, giảm kinh phí đầu tư. Sau 3 năm thực hiện phân cấp tạo nguồn bảo đảm, cơ bản các loại DCDC theo mẫu mới đều được các đơn vị đánh giá hình thức đẹp, độ bền cao, dễ sắp xếp, dễ vận chuyển, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ tốt hơn trước đây.

Từ năm 2019 đến nay, công tác tạo nguồn DCDC doanh trại thực hiện theo Nghị quyết số 915-NQ/QUTW ngày 25/8/2018 của Quân ủy Trung ương và Quyết định số 3500/QĐ-BQP ngày 26/8/2018 của Bộ trưởng BQP về đổi mới cơ chế quản lý tài chính Quân đội và Quyết định số 2799/QĐ-BQP ngày 13/7/2018 của Bộ trưởng BQP về danh mục tài sản công mua sắm trong nước theo phương thức tập trung bằng cách thức ký thỏa thuận khung và đơn vị thực hiện ký thỏa thuận khung trong BQP. Theo đó, có 03/14 nhóm danh mục tài sản công thuộc ngành Doanh trại, gồm: máy điều hòa nhiệt độ, điều hòa không khí; quạt trần, quạt cây, quạt treo tường; giường, tủ, bàn, ghế phục vụ sinh hoạt và làm việc của bộ đội theo tiêu chuẩn vật chất hậu cần. Tuy nhiên, do nhu cầu mua sắm DCDC của các đơn vị gồm nhiều chủng loại, trong đó, một số loại không có TKM và tiêu chuẩn vật chất hậu cần quân nhân tại ngũ được bảo đảm theo quy định tại Nghị định số 76/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Để giải quyết vấn đề này, Cục Doanh trại đã tham mưu, đề xuất với TCHC báo cáo và được Bộ trưởng BQP ký Quyết định số 3560/QĐ-BQP ngày 20/8/2019 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tài sản ngành Doanh trại theo phương thức tập trung, bằng cách thức ký thỏa thuận khung năm 2019 đối với doanh cụ, gồm: giường, tủ, bàn, ghế đã có TKM, TCQS, định mức VTKT.

Trên cơ sở các quyết định, kế hoạch của Bộ, TCHC, Cục Doanh trại đã triển khai, thực hiện lựa chọn nhà thầu cho 04 gói thầu mua sắm, ký thỏa thuận khung năm 2019 theo đúng quy định của Nhà nước và BQP. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản ký hợp đồng mua sắm với các nhà thầu trúng thầu theo Quyết định số 550/QĐ-HC ngày 18/10/2019 của Chủ nhiệm TCHC. Các đơn vị chịu trách nhiệm nghiệm thu, tiếp nhận, quyết toán, thanh lý hợp đồng, số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa theo đúng quy định của Nhà nước và BQP. Thông qua việc thực hiện phương thức này cho thấy có nhiều ưu điểm, phát huy hiệu quả công tác quản lý, thống nhất mẫu mã, chất lượng doanh cụ. Cục Doanh trại đã hướng dẫn cơ quan ngành dọc thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, chính quy các khâu hợp đồng, tiếp nhận hàng hóa, bảo đảm, sử dụng thống nhất trong toàn quân.

Nhằm nâng cao hiệu quả khâu tạo nguồn theo phương thức tập trung phù hợp với nhu cầu, điều kiện mua sắm thực tế của các cơ quan, đơn vị, ngày 17/01/2020, Bộ trưởng BQP đã ban hành Quyết định số 182/QĐ-BQP điều chỉnh danh mục tài sản công mua sắm trong nước theo phương thức tập trung bằng cách thức ký thỏa thuận khung và đơn vị thực hiện ký thỏa thuận khung trong BQP, thay thế nội dung tương ứng tại Quyết định số 2799/QĐ-BQP. Trong đó, có 02/19 nhóm danh mục tài sản công thuộc ngành Doanh trại gồm: giường, tủ, bàn, ghế đã có TKM, TCQS thống nhất trong toàn quân; dụng cụ sinh hoạt bằng nhựa (chậu giặt 34,5 lít; chậu rửa mặt 8,2 lít; xô múc nước 5 lít) theo tiêu chuẩn vật chất hậu cần. Cục Doanh trại đã đề xuất với Thủ trưởng TCHC báo cáo và được Bộ trưởng BQP ký Quyết định số 794/QĐ-BQP ngày 11/3/2020 về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản ngành Doanh trại theo phương thức tập trung bằng cách thức ký thỏa thuận khung năm 2020. Hiện nay, Cục Doanh trại đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ 06 gói thầu, triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu và ký thỏa thuận khung năm 2020 theo đúng quy định của Nhà nước và BQP. Đối với các loại DCDC sinh hoạt không có trong danh mục tại Quyết định số 182/QĐ-BQP và Quyết định số 794/QĐ-BQP (do chưa có TKM, TCQS, định mức VTKT), các đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản hoặc được Bộ giao dự toán triển khai mua sắm theo quy định của Luật Đấu thầu.

Thời gian tới, cùng với việc thực hiện mua sắm theo quyết định của Bộ, Cục Doanh trại cùng với ngành Doanh trại toàn quân tiếp tục khảo sát, kiểm tra, rút kinh nghiệm, chủ động đề xuất cải tiến các mẫu DCDC đã có, bổ sung chủng loại, mẫu mới khi có điều kiện phù hợp để đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện nay. Đồng thời, thực hiện các biện pháp quản lý mới, phù hợp để nâng cao hiệu quả sử dụng DCDC ngày càng tốt hơn.

Đại tá NGUYỄN ĐẠI CAO (Cục Doanh trại/TCHC)