leftcenterrightdel
Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 143-Sư đoàn 315-Quân khu 5) tổ chức đón chiến sĩ mới về đơn vị. 
leftcenterrightdel
Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312-Quân đoàn 1) tổ chức hướng dẫn chiến sĩ mới vệ sinh cá nhân, phòng, chống dịch Covid-19.
leftcenterrightdel
Tiểu đoàn 56-Trung tâm huấn luyện Sư đoàn 375-Quân chủng Phòng không-Không quân) hướng dẫn chiến sĩ mới sắp xếp nội vụ.
leftcenterrightdel

Lữ đoàn 101 (Bộ tư lệnh Vùng 4-Quân chủng Hải quân) tổ chức kiểm nghiệm quân trang chiến sĩ mới.

leftcenterrightdel

Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Long (Quân khu 9) chủ động nguồn thực phẩm phục vụ huấn luyện chiến sĩ mới.

Ảnh: CTV