Vui sao một sáng thu nay

Bồi hồi lại nhớ những ngày tháng xa

Bảy mươi năm ấy trôi qua

Thắm tình đồng chí, đậm đà thủy chung

***

Nhớ khi lớp học giữa rừng

Thư Người rọi nắng, sáng từng con tim

Hậu cần là đức, là tin

Tình yêu sáng tạo nở nghìn phép tiên

Một mét vải, một đồng tiền

Bát cơm, viên thuốc… tới liền lính ta

Điện Biên kỳ tích chói lòa

Tình người Cung cấp thiết tha, trong ngần…

***

Hòa bình - chăm sóc “vườn xuân”

Hậu cần cách mạng, hậu cần chính quy

Sử vàng truyền thống phát huy

Hậu cần “Ba nhất” bước đi vững vàng

Quân vào giải phóng miền Nam

Hậu cần đi trước - kiên gan, chí bền

Giữa rừng “Nổi lửa lên em”

Lửa nuôi quân - lửa niềm tin dạt dào

Đánh cho Mỹ cút, ngụy nhào

Hậu cần “xốc tới” góp vào chiến công

***

Khải hoàn thống nhất non sông

Bảo vệ Tổ quốc quyết không lơ là

Hậu cần viết tiếp bài ca

Làm theo lời Bác, muôn hoa thắm hồng

Khắp nơi Nam, Bắc, Tây Đông

Biên cương, hải đảo… lập công bốn mùa

Vui này lại nhớ ngày xưa

Bảy mươi năm ấy bây giờ là đây !

Quân kỳ phấp phới trời mây…

PHẠM XƯỞNG