Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi việc”, muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Thấu suốt quan điểm, tư tưởng của Người, trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn coi cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của dân tộc, chế độ và là khâu then chốt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nên Bác đã dày công tổ chức, đào tạo, rèn luyện, xây dựng được một đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Hội đồng Chính phủ, Ban Thường trực Quốc hội năm 1948. Ảnh: Hochiminh.vn.  

Là một bộ phận cán bộ trọng yếu của Đảng trong Quân đội, đội ngũ cán bộ quân đội đảm nhiệm trọng trách lãnh đạo, chỉ huy, quản lý từ cấp cơ sở đến cấp toàn quân. Đây chính là lực lượng giữ vai trò chủ công trong tổ chức thực hiện đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nhân tố có vai trò quyết định trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy và các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở đơn vị.

Do vậy, học tập và làm theo lời Bác dạy, cán bộ các cấp, nhất là các đồng chí cán bộ chủ trì phải luôn tôn trọng và chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, chủ động, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám nói (Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng), dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì mục tiêu chung (Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng), có ý thức kỷ luật cao, tận tâm, tận lực với công việc, gương mẫu trong cả lời nói và việc làm, trong học tập và rèn luyện, gần gũi, chia sẻ với cấp dưới, với bộ đội, thật sự xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết ở đơn vị, để bộ đội học tập và noi theo.

*“Phải chống tham ô lãng phí. Phải làm sao cho trong Quân đội ta không có tham ô, lãng phí. Phải nâng cao ý thức và kỷ luật lao động. Phải nâng cao ý thức tiết kiệm”. Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi nói chuyện với các đơn vị quân đội tại Quân khu 4, ngày 15-6-1957.

Sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng, bước vào thời kỳ xây dựng CNXH; miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Đất nước vừa có hòa bình, vừa có chiến tranh, để động viên khích lệ tinh thần học tập, lao động, chiến đấu của cả dân tộc, trong đó có lực lượng vũ trang; khi đến thăm các đơn vị quân đội tại Quân khu 4, Bác đã căn dặn: Có 3 điều khen ngợi, 4 điều phê bình, 5 điều dặn dò. Trong 5 điều dặn dò thì điều thứ tư là: “Phải chống tham ô, lãng phí. Phải làm sao cho trong Quân đội ta không có tham ô, lãng phí. Phải nâng cao ý thức và kỷ luật lao động. Phải nâng cao ý thức tiết kiệm”.

Lời nói trên của Bác có ý nghĩa vô cùng sâu sắc, không chỉ thể hiện sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ đối với lực lượng vũ trang, mà còn thể hiện quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong việc đấu tranh chống tham ô, lãng phí, một “loại giặc” rất nguy hiểm tồn tại ngay trong chính bản thân mỗi con người, làm ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cản trở sự phát triển bền vững của đất nước, cần phải kiên quyết đấu tranh.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam luôn ra sức học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm; kiên quyết đấu tranh phòng chống, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Ban Biên tập

(Lược trích "Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa" do NXB Chính trị Sự thật xuất bản năm 2019; bổ sung thêm một số nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng - phần in nghiêng)